Så frigiver vi de første kort over Find Vej poster i Gulddysse Skov nord for Gundsømagle.

Kortet er nytegnet efter den nye 2017 norm og udstyret med signaturforklaringer, så det er lige til at gå til for både skovgæster og erfarne orienteringsløbere.

Desværre har sommerens tørke sat en stopper for opsætning af pælene, så det er kun pælene i den nordlige del af skoven, der er kommet i jorden på nuværende tidspunkt. Pælene i den sydlige del vil selvfølgelig blive opsat, så snart frosten, nå nej tørken, har givet slip. Men indtil da kan I jo tage en tur ud og finde posterne i den nordlige del, og måske gå en tur i den sydlige og spekulere på, hvor posterne bliver placeret senere på året.

Se kortene og de foreløbige pæle på vores hjemmeside under Find Vej / Gulddysse Skov.

Som så mange andre Find Vej projekter er dette projekt også etableret med støtte fra Dansk Orienterings-Forbund og Nordea-Fonden. Kortet er udarbejdet af Kildeholm Orienteringsklubs medlemmer på grundlag af DanmarksHøjdemodel (DHM) og GeoDanmark-data fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og danske kommuner. Materialet er bearbejdet via MapMagic og OCAD. Klubben siger tak til alle bidragsydere, inklusiv Naturstyrelsens medarbejdere, som er os behjælpelige med nedgravningen og i øvrigt støtte op om projektet.