Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Torsdag den 1. februar havde vi en fin, velbesøgt og inspirerende ordinær generalforsamling i klubhuset.

M.h.t. de lovændringer, der er optræk til, var der lige ved at være tilstrækkelig med kildeholmere til stede (alle fremmødte stemte for, men det var ikke nok), hvorfor vi hermed indkalder til:

Ekstraordinær generalforsamling i henhold til §9

Torsdag den 1. marts 2018 kl. 19.3o i klubhuset.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsen fremlægger de ved den ordinære generalforsamling den 1/2 2018 fremlagte ændringer til klubbens vedtægter.
  3. Afstemning herom.
  4. Eventuelt.

Mvh.
Bestyrelsen