Kalender

By Year By Month By Week Today Search Jump to month
Generalforsamling
Wednesday, 3. February 2021, 19:30
Hits : 46

Godt Nytår!

Så nærmer tiden sig for den årlige generalforsamling sig, og hvordan skal vi så klare den i år. Der er vist ingen, der tror på større lempelser i forsamlingsrestriktionerne inden udgangen af februar, så vi må tænke lidt alternativt.

I første omgang skal vi have annonceret tidspunktet og indkaldt eventuelle forslag, som ønskes behandlet. Så det sker hermed.

Ordinær generalforsamling for 2021 indkaldes jf. vedtægterne med Dagsorden i flg. § 8 til onsdag den 3. februar kl. 19:30. Vi har booket lokale på Græstedgård, men p.t. er lokalerne lukket ned, og en alternativ afvikling via computer kan forventes. Bestyrelsen træder sammen til bestyrelsesmøde den 19. januar, hvor der vil blive truffet beslutning om de praktiske forhold.

Såfremt der er forslag, som ønskes behandlet under Dagsordenens punkt 5 skal de være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

På valg i år er formandsposten (Leif), 1 menigt medlem (Lasse), 1 suppleant (Louise), 2 revisorer (Kresten og Henrik T), samt 1 revisorsuppleant (Eskild). Alle medlemmer opfordres naturligvis til at overveje at opstille eller på anden måde bidrage til klubbens drift og fremdrift. Man er velkomme til også på forhånd at melde sig som dirigent eller referent for generalforsamlingen.

P.b.v.
Leif

Location Græstedgård eller virtuelt