Nu går den ikke længere…

Ved bestyrelsens sædvanlige gennemgang af regnskab og budget var der så store forskelle mellem indtægter og udgifter, at vi måtte foreslå generalforsamlingen, at kontingentet i år forhøjes.

For omvendt at sikre, at alle familier fortsat har mulighed for at være aktive, blev der ligeledes indført et familiekontingent omfattende forældre og ungdomsløbere på samme adresse.

Det er ingen hemmelighed, at vi ikke har reguleret (hævet) kontingentet i flere år, og at der for hver aktiv o-løber skal falde et kontingent på 331 kr (141 kr pr. ungdomsløber) til DOF.

Når der så i et eller endda flere år ikke har været indtægter ved arrangerede åbne o-løb, official-opgaver rundt omkring el.lign., og vi stadig gerne vil støtte ungdommen og betale for alle de, der er så friske, at de stiller op i divisionsturneringsmatcherne, så sker der en gradvis afgnavning af kassebeholdningen.

For 2014 er kontingent-satserne derfor:

Aktiv senior: 450 kr
Aktiv familie: 1.000 kr
Aktiv ungdom: 200 kr
Passiv: 200 kr

Vi anmoder absolut om, at du/I bliver i klubben og derigennem sikrer dens eksistens fremover.

Vi skal fortsat med vores beliggenhed mellem Roskilde, Ballerup, Hillerød og Tisvilde Hegn m.m. samle o-løbere om den dejlige idræt og almindelig løbetræning m.v. og sikre et udbud af muligheder for o-løb ved konkurrenceløb og ved træning.

Kom nu – forny dit/jeres medlemsskab for 2014.. Overfør beløbet til konto nr. 6610 - 0001095801 med angivelse af indbetalers navn.

NB: Da vi endnu ikke har et billede af en Kildeholmer, der jages for restance på kontingent, bringer vi et billede af kasseren, der har tid til at nyde et løb i det skønne vejr.

Kildeholm Orienteringsklub deltager i Find vej Dagen 2014 med arrangementet Find vej i Sperrestrup Skov den 5. april. Det er en rigtig god chance for at synliggøre vores klub og aktiviteter, og vi håber derfor, at I alle vil hjælpe med til at gøre dagen til en succes.

Så tag familie, venner og bekendte med til SkovbørnehavenTungegården på Tungegårdsvej 3 kl. 12:00 den 5. april. Og del meget gerne flyers ud til alle, I kender. Flyers fåes ved henvendelse til Lasse Hansen fra bestyrelsen.

Del også meget gerne informationen på Facebook, hvis I har en profil der. På facebook.com/findveji/events ligger vores arrangement sammen med de 39 andre på Find vej Dagen.

Find vej Dagen havde 3.305 deltagere i 2013, og Dansk Orienterings-Forbund satser sammen med Nordea-fonden naturligvis på at slå det tal i år, så vi kan få kendskabet til orientering endnu bredere ud i befolkningen. 

Der indkaldes til generalforsamling fredag den 7. februar 2014 kl. 19:00 i klubhuset "Skyhøj". Dagsorden jf. vedtægterne og efterfølgende fællesspisning.

Læs den officielle indkaldelse i KOK-NYT.

Egedal kommune har bevilliget 10.000 kr til etablering af faste poster i Sperrestrup Skov som en del af Find vej i... projektet.

Bestyrelsen arbejder mod at få etableret 20-22 poster i skoven i løbet af det tidlige forår, så vi og kommunens borgere kan få gavn af dem i hele den kommende sæson. Så må vi håbe, at frosten tillader, at pælene komme i jorden.

Posterne forventes at være klar til indvielse i forbindelse med Find Vej Dagen den 5. april 2014.

Svømmefællesskabet A6-Swim afholder igen i år juleorienteringsløb i Sperrestrup Skov, hvor alle Kildeholmer er inviteret til at deltage.

Der skulle lige være tid til at løbe sig lidt sult til inden julefrokosterne, så møde friske op og få en lille tur i skoven.

Se kalenderen for yderlige oplysninger.